Henrik Spoel, van der  |  Kampen, Overijssel, the Netherlands